skip to Main Content

Over GevoelsVerkenner

GevoelsVerkenner® is ontwikkeld door Greetje Welten, vanuit de wens dat kinderen en jongeren zich bewust worden van hun gevoelens en de wijze waarop zij met hun gevoelens om gaan.

De methodiek GevoelsVerkenner® biedt tools die je bewuster en creatiever maken in het verkennen van je gevoelsleven. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’ Deze methodiek brengt verrassend snelle inzichten en schenkt nieuwe perspectieven. Alle tools zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor mensen tussen de 8 en 108 jaar. Door de diversiteit aan hulpmiddelen, kan iedereen er op veelvuldig en geheel afgestemd mee aan de slag.

Met GevoelsVerkenner® word je je bewust van jouw gevoelens en de wijze waarop je daarmee omgaat zonder daar veel woorden bij te hoeven gebruiken. Voor de methodiek heb ik 8 symbolische figuren ontwikkeld. De GevoelsVerkenner is de centrale figuur, hij is een neutrale observant in een landschap vol gevoelens. In dat landschap ontdekt hij 7 figuren (verkenners) die ieder op eigen wijze met hun gevoel omgaan. Deze verkenners zijn figuren waarin iedereen zich makkelijk kan herkennen, onafhankelijk van leeftijd.

GevoelsVerkenner® biedt:

  • Inzichten aan kinderen, jongeren maar ook volwassenen (ouders/opvoeders) zonder dat de professional deze expliciet aan hoeft te reiken. Zelf ontdekken heeft meer impact.
  • Veelzijdige tools om de gevoelswereld op beeldende en praktische wijze te kunnen onderzoeken en daar meer over te ontdekken.
  • Symbolische beelden (verkenners figuren) die je met kinderen en jongeren vloeiend in gesprek laten gaan over gevoelens en hen helpen zich te uiten. Ook gevoelsprocessen m.b.t. pijnlijke gebeurtenissen worden makkelijker besproken en verhelderd.
  • Hulpmiddelen om erachter te komen ‘waar’ iemand zich bevindt in zijn/haar gevoelsprocessen. Je komt snel tot een zinnige dialoog en krijgt helderheid in waar iemand in vastloopt en welke nieuwe perspectieven er zijn.
  • Handvatten aan professionals, die door het uitgebreide en theoretisch onderbouwde handboek succesvol kunnen werken en tegelijkertijd zelf inspiratie en praktische kennis op doen.

Er is veel onderzoek-, studie en testwerk vooraf gegaan aan de totstandkoming van deze methodiek. GevoelsVerkenner®. Met behulp van het handboek, de GevoelsPoster, het Verhaal, de begeleidende kaarten en werkbladen kun je direct concreet aan de slag. Het handboek is theoretisch onderbouwd en bevat diverse praktijkvoorbeelden. Deze methodiek kan veelvuldig ingezet worden, zowel tijdens 1-op-1 begeleiding, workshops als trainingen. Door de diversiteit aan hulpmiddelen kunnen professionals maar ook ouders/opvoeders er op eigen wijze direct mee aan de slag. Dit kun je zelf afstemmen op de persoon en setting waarin je GevoelsVerkenner® gaat toepassen. 

In mijn praktijk merk ik steeds weer hoe waardevol het voor mijn cliënten is om te ontdekken dat je gevoelens niet steeds uit de weg hoeft te gaan, of om lastige gevoelens persé weg te willen hebben. Uit talrijke onderzoeken blijkt dat mensen minder vatbaar zijn voor depressies als ze alle gevoelens durven toestaan en beleven. Hoe mooi is het als kinderen en jongeren dit nu al kunnen ontdekken?

“Wat fijn dat deze methodiek er is! Beeldend en praktisch aan de slag kunnen met je gevoel, maakt dat ik hier heel enthousiast van word. Het handboek neemt je stap voor stap mee door de Gevoelsverkenner methodiek, is onderbouwd met theorie en bevat goede praktijkvoorbeelden. Alles wordt helder uitgelegd en je krijgt veel handvatten mee om met de materialen aan de slag te kunnen. Door de veelzijdigheid aan middelen als de poster, kaartjes en werkbladen, kun je de methodiek op verschillende manieren toepassen en toespitsen op degene waarmee je werkt. Ik vind Gevoelsverkenner een echte aanrader als je als professional meer verdieping en inzicht wil bereiken in de gevoelswereld van kinderen, ouders en volwassenen.”

-Orthopedagoog en coach Marissa Wits-

Lees verder..
Back To Top