skip to Main Content

De GevoelsVerkenner® methodiek bevat veelzijdige tools die je bewuster en creatiever maken in het verkennen van je gevoelsleven. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’ Alle tools zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor mensen vanaf 8 t/m 108 jaar;).

GevoelsVerkenner® brengt je verrassend snel tot inzichten en schenkt nieuwe perspectieven.

Het biedt:

  • Inzichten aan kinderen, jongeren maar ook volwassenen (ouders/opvoeders) zonder dat de professional deze expliciet aan hoeft te reiken. Zelf ontdekken heeft meer impact.
  • Veelzijdige tools om de gevoelswereld op beeldende en praktische wijze te kunnen onderzoeken en daar meer over te ontdekken.
  • Symbolische beelden (verkenners figuren) die je met kinderen en jongeren vloeiend in gesprek laten gaan over gevoelens en hen helpen zich te uiten. Ook gevoelsprocessen m.b.t. pijnlijke gebeurtenissen worden makkelijker besproken en verhelderd.
  • Hulpmiddelen om erachter te komen ‘waar’ iemand zich bevindt in zijn/haar gevoelsprocessen. Je komt snel tot een zinnige dialoog en krijgt helderheid in waar iemand in vastloopt en welke nieuwe perspectieven er zijn.
  • Handvatten aan professionals, die door het uitgebreide en theoretisch onderbouwde handboek succesvol kunnen werken en tegelijkertijd zelf inspiratie en praktische kennis op doen.

Deze methodiek kan op veel verschillend manieren ingezet worden, zowel tijdens 1-op-1 begeleiding, workshops als trainingen. Door de diversiteit aan hulpmiddelen en het uitgebreide handboek kunnen professionals maar ook ouders/opvoeders er op afgestemde mee aan de slag. Meer weten of bestelinfo? Klik dan hier.

Lees verder over GevoelsVerkenner® ..
Back To Top